Máy Gắp Kim Cương

Số người đang chơi: 577 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jo*****en - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 7586 Kim Cương    -      Aa*****es - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Jam*****nz - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 95 Kim Cương    -      Car*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 102 Kim Cương    -      Den*****igh - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Jor*****den - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Bi*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Lin*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 9865 Kim Cương    -      Jor*****emp - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 7586 Kim Cương    -      Ter*****we - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Wa*****nna - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Các minigame khác

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 653

56,250đ 45,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24350

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 9324

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1192

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 49210

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53184

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19804

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2303

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1737

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »