Máy Gắp Quà Free Fire

Số người đang chơi: 142 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Pat*****hon - đã trúng Nick 1.500.000 VNĐ    -      Ste*****son - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      Wa*****nz - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Pau*****ne - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ    -      Ant*****er - đã trúng Nick 2.000.000 VNĐ    -      Jo*****tt - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      An*****aud - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Sa*****oyd - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Wil*****ger - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ    -      Jac*****ia - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ    -      Gab*****age - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ
Giá 19,000/lượt chơi

Các minigame khác

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 653

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 9324

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5620

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1192

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 49210

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53184

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19804

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2303

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1737

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »