Vòng quay Đại chiến giáng sinh

Số người đang chơi: 16 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Tim*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được MAG7 Chiến Long    -      Ja*****on - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được Random kim cương    -      Lau*****zak - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương    -      Ga*****ter - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Mar*****te - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Ra*****age - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương    -      An*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được Random kim cương    -      Mic*****en - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ro*****is - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Bet*****ubi - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 10.000 Kim Cương    -      Je*****les - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được MAG7 Chiến Long
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
koc***en Bạn đã trúng 18 KC 2024-05-23 15:42
101***le Bạn đã trúng 19 KC 2024-05-23 15:32
Vin***dz Bạn đã trúng 18 KC 2024-05-22 11:18
Vin***dz Bạn đã trúng 18 KC 2024-05-22 11:18
423***om Bạn đã trúng 17 KC 2024-05-21 17:15
423***om Bạn đã trúng 17 KC 2024-05-21 17:14
109***le Bạn đã trúng 18 KC 2024-05-21 10:57
109***le Chúc mừng bạn đã nhận được MAG7 Chiến Long 2024-05-21 10:57

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 10177

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5654

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 54872

12,499đ 9,999đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1533

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24352

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53388

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 754

56,250đ 45,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19943

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2326

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1746

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »