Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Số người đang chơi: 9 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Pat*****es - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Ma*****esh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      La*****omi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Pat*****ght - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Wil*****ar - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Bi*****on - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ter*****man - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      No*****age - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Mi*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Em*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Lou*****hke - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
112***le Bạn đã trúng 31 KC 2024-05-22 20:01
Thi***zz Bạn đã trúng 40 KC 2024-05-22 16:16
anh***** Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương 2024-05-22 09:16
Thi***zz Bạn đã trúng 35 KC 2024-05-22 16:16
117***le Bạn đã trúng 36 KC 2024-05-22 10:32
117***le Bạn đã trúng 41 KC 2024-05-22 10:09
vod***** Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương 2024-05-22 01:27
Hot***at Bạn đã trúng 34 KC 2024-05-22 08:27
113***le Bạn đã trúng 44 KC 2024-05-21 16:40
471***om Bạn đã trúng 32 KC 2024-05-21 07:47

Các vòng minigame khác

Vòng quay Đại chiến giáng sinh

Đã chơi: 3035

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5654

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 54871

12,499đ 9,999đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1533

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24352

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53388

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 754

56,250đ 45,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19943

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2326

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1746

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »