Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Số người đang chơi: 630 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Har*****ona - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      La*****ote - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ar*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Ran*****igh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Br*****en - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Mi*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Phi*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Zac*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random    -      Do*****ele - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Bry*****gha - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ama*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
877***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-22 12:58
huy***25 Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim CƯơng 2023-11-21 10:42
anh***** Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương 2023-11-21 03:42
huy***25 Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-21 10:42
huy***25 Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-21 10:42
307***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-20 09:17
vod***** Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương 2023-11-19 05:24
303***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-19 12:24
307***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-17 06:53
307***om Chúc mừng bạn đã trúng Lucky Boy random 2023-11-17 06:53

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 653

56,250đ 45,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24350

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5620

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1192

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 49210

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53184

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19804

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2303

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1737

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »