Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 419 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ste*****ene - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Ste*****ha - đã trúng Trúng nick 4    -      Jas*****al - đã trúng Trúng nick 1    -      Nan*****tt - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Ste*****sh - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ar*****zak - đã trúng Trúng nick 1    -      Dav*****oyd - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ti*****ene - đã trúng Trúng nick 3    -      Jer*****ka - đã trúng Trúng nick 2    -      Am*****on - đã trúng Trúng nick 2    -      Lar*****is - đã trúng Trúng nick 4
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
122***om Bạn đã trúng 110 KC 2024-05-23 00:51
123***21 Bạn đã trúng 112 KC 2024-05-21 09:09
anh***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 50k 2024-05-21 02:09
123***21 Bạn đã trúng 114 KC 2024-05-21 09:09
Bac***eo Bạn đã trúng 113 KC 2024-05-19 13:30
101***le Bạn đã trúng 113 KC 2024-05-17 20:56
vod***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 100k 2024-05-17 09:37
111***le Bạn đã trúng 110 KC 2024-05-17 16:37
Huy***er Bạn đã trúng 112 KC 2024-05-15 15:51
son***ng Bạn đã trúng 113 KC 2024-05-12 08:42

Các vòng minigame khác

Vòng quay Đại chiến giáng sinh

Đã chơi: 3037

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 10177

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5654

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 54872

12,499đ 9,999đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1533

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24352

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53388

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19943

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2326

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1746

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »