Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 96 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Dan*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ch*****ht - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ken*****ia - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương    -      Ron*****is - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Sa*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Vin*****ers - đã trúng Nick Random Free Fire 100k    -      Wi*****on - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Pau*****ote - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Bry*****ock - đã trúng Nick Random Free Fire 50k    -      Br*****ews - đã trúng Nick Random Free Fire 50k    -      St*****ia - đã trúng Nick Random Free Fire 50k
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
307***om Bạn đã trúng 102 KC 2023-11-14 10:06
307***om Bạn đã trúng 102 KC 2023-11-14 10:06
anh***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 50k 2023-11-13 00:38
307***om Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-11-13 07:38
tao***34 Bạn đã trúng 104 KC 2023-11-07 11:54
Kav***cr Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-30 10:50
vod***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 100k 2023-09-24 11:28
tin***go Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-24 18:27
Pha***an Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-22 19:17
Pha***an Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương 2023-09-22 19:17

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24350

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 9324

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5620

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1192

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 49210

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53184

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19804

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2303

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 1737

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »