VQ AK Rồng Xanh

Số người đang chơi: 133 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ada*****es - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Jo*****ton - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 12000 Kim Cương    -      Al*****ton - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Ga*****ndy - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Su*****on - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Gar*****oan - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Jus*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Mic*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ma*****ffy - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Aar*****don - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 12000 Kim Cương    -      San*****ris - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Yya***ya Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-11-24 17:07
281***om Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-11-03 12:09
anh***** Chúc mừng bạn nhận được 3.000 Kim Cương 2023-10-24 03:30
voh***au Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-10-24 10:30
Hgs***yk Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-10-24 08:35
Hgs***yk Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-10-24 08:35
vod***** Chúc mừng bạn nhận được 5.000 Kim Cương 2023-10-24 01:35
Hgs***yk Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-10-24 08:35
Kha***gg Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-09-30 16:23
Kav***cr Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2023-09-30 08:47

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 653

56,250đ 45,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 24350

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 9324

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 5620

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1192

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 49210

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 53184

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 19804

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 2303

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »